Βλεφαρίδες – Φρύδια

Βλεφαρίδες Φρύδια

Lash lift 30€ + 5€ βαφή
Extension one by one 50€
Συντήρηση extension 25€ (εντός δύο εβδομάδων)
Βαφή φρύδια 5€
Βαφή βλεφαρίδες 10€